dr n. zdr.
Marek Boberski

W roku 2014 po przedstawieniu rozprawy doktorskiej dotyczącej wpływu masażu na krążenie mózgowe, aktywność kory mózgu oraz stan neurobehawioralny wcześniaków otrzymał tytuł doktora nauk o zdrowiu.

W 2012 roku odznaczony przez kapitułę Orderu Dwóch Serc za zaangażowanie w propagowanie opieki rozwojowej Dzieci.

Od 2003 roku pracuje zgodnie z neurorozwojową koncepcją NDT-Bobath i obecnie realizuje program instruktorski.

Od 2002 roku pracuje z Dziećmi w ośrodkach wczesnej interwencji oraz ośrodkach dla Dzieci objętych terapią w systemie hospitalizacyjnym, stacjonarnym i ambulatoryjnym.

Od 2004 roku nauczyciel zawodu w szkole medycznej i uczelniach wyższych. Autor publikacji polskich i zagranicznych. Współautor podręcznika akademickiego „opieka okołoporodowa”. Uczestnik konferencji, szkoleń, warsztatów krajowych i międzynarodowych. Otrzymał dyplom fizjoterapeuty w 2002 roku po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego nr 1 w Szczecinie.

Tytuł mgr otrzymał w 2006 roku na Akademii Medycznej w Poznaniu. Ukończył podyplomowe studia pedagogiczne przy Uniwersytecie Szczecińskim.

20010 – 2004.06
Studia licencjackie na Akademii Medycznej w Poznaniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
kierunek Fizjoterapia

2002.01 – 2009.09
Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Szczecinie
Wydział Fizjoterapia
dyplom technika fizjoterapeuty

2004.10 – 2006.10
Studia Uzupełniające Magisterskie na Akademii Medycznej w Poznaniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
kierunek Fizjoterapia

2007.10.01 – 2008.12.15
Podyplomowe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Szczecińskim

2009.01.10 – 2013.12.31
Studia III stopnia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym

2014.06.26
Obrona rozprawy doktorskiej
Nadanie tytułu doktora nauk o zdrowiu

2015.06.18 – 2015.06.29
Kurs NDT-Bobath (Baby)
Instruktor Zofia Szwiling

2014.05
Kurs NDT-Bobath (Baby)
Lider grupy
Instruktor Zofia Szwiling

2014.07.15 – 2015.08.10
Kurs NDT-Bobath (Basic)
I asystentura
Instruktor dr Liana Millioti

2013.07.22 – 2014.02.08
Kurs NDT-Bobath
(Baby) Lider grupy
Instruktor Zofia Szwiling

2012.08.06 – 2012.08.31
2012.11.05 – 2012.11.30

Kurs NDT-Bobath (Basic)
Lider grupy Instruktor Zofia Szwiling

2010.04.12 – 2010.04.23
Kurs NDT-Bobath
(Baby advance) Instruktor Lois Bly

2008.08.03 – 2008.09.25
Kurs NDT-Bobath (Basic)
Lider grupy Instruktor Zofia Szwiling

2005.04
Kurs NDT-Bobath
(Baby) Lider grupy
Instruktor Zofia Szwiling

2003.03 – 2003.05
Kurs NDT-Bobath (Basic)
Instruktor Zofia Szwiling

2003 – obecnie
Indywidualna praktyka Fizjoterapeutyczna

2007.09 – obecnie
Fizjoterapeuta w ośrodku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim

2008.01 – 2014.05
Centrum rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży w Szczecinku

2005.01 – 2008.10.01

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „TĘCZA” w Szczecinie
Wczesna interwencja. Fizjoterapeuta i zastępca kierownika NZOZ

2003.09 – 2005.09.30
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Szczecinie
Wczesna interwencja

2002.04 – 2003.09
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Szczecinie
Pracownik pobytu dziennego

2007 – obecnie
Nauczyciel Kontraktowy Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie
Wydział Masażu

2010 – 2014
Wykładowca w ogólnopolskim programie „Szkoły Matek i Ojców” realizujący szkolenia dla personelu medycznego z zakresu opieki perinatologicznej

2009
Wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

2008 – 2010
Wykładowca Samodzielnej Pracowni Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

2004.09 – 2006.04
Nauczyciel Medycznego Studium Zawodowego nr 1 w Szczecinie
Zajęcia w pracowni kinezyterapii.

2015.05
Kurs metody Prechtla (analiza wzorców globalnych)

2015.01
Kurs doskonalący w zakresie rehabilitacji medycznej „Diagnostyka i terapia dzieci ryzyka”

2010.11
Sympozjum neonatologiczne „Wady wrodzone u noworodków”

2010.05.07 – 08.2009.04
Certyfikat umiejętności obsługi aparatu EEG Digi Track CCFM
Sympozjum neonatologiczne „Problemy neurologiczne okresu noworodkowego, wczesna rehabilitacja”

2007.10
Ocena motoryki niemowląt -TIMP instruktor Maureen Lenke

2006.06
I Europejski Interdyscyplinarny Miting poświęcony Mózgowemu Porażeniu Dziecięcemu i medycynie Rozwojowej

2006.04
XII Dzień Neurochirurgii Dziecięcej

2005.07
Warsztaty Terapii eurorozwojowej NDT-Bobath „Terapia małego Dziecka”

2004.09
Sympozjum neonatologiczne „Problemy kardiologiczne okresu noworodkowego”

2004.03
VII Warsztaty Neurologiczne, Kraków

2002
Certyfikat Animatora Promocjii Zdrowia

współpracujemy z