FRANCUSKA KINEZYTERAPIA ODDECHOWA metodą AFE
Jest to metoda polegająca na mobilizacji, a następnie ewakuacji wydzieliny z drzewa oskrzelowo-płucnego poprzez wykorzystanie technik manualnych terapeuty. Procedura prowadzona jest przy jednoczesnym monitoringu saturacji oraz pulsu Dziecka.

Techniki oczyszczania dróg oddechowych poprzez zwiększanie przepływu wydechowego (AFE-Augmentation du flux expiratoire) dają szybko wymierne rezultaty. Średnio wymaganych jest od 6 do 7 sesji terapeutycznych (z wyjątkiem chorób przewlekłych).

Po wdrożeniu interwencji oddechowej zmniejsza się ryzyko hospitalizacji i powikłań ze strony układu oddechowego, a w krótkim czasie po jej zastosowaniu poprawia się jakość odżywiania i snu dziecka.

Podczas każdej sesji terapeuta wykonuje bilans, który pozwala monitorować różne parametry progresji choroby, osłuchuje dziecko oraz określa m.in: wygląd wydzieliny; specyfikę oddechu; rodzaj kaszlu; obecność wymiotów i gorączki.

Po zakończeniu cyklu sesji dziecko ponownie trafia do lekarza prowadzącego w celu weryfikacji stanu zdrowia.

Celem terapii jest:

 • zmniejszenie niedrożności dróg oddechowych,
 • poprawa snu oraz jedzenia,
 • zmniejszenie zastoju wydzieliny, który może powodować infekcje
 • ogólna poprawa kliniczna Dziecka (brak objawów desaturacji),
 • zapobieganie powikłaniom i następstwom ostrych chorób układu oddechowego,
 • poprawa jakości życia przewlekle chorych

Terapię stosuje się przy:

 • obfitym katarze,
 • zapaleniu oskrzeli,
 • mukowiscydozie,
 • u pacjentów z chorobami nerowo-mięśniowymi, których konsekwencją są zaburzenia oddychania,
 • przewlekłych chorobach układu oddechowego.

Metoda ta pozwala na skuteczne i niefarmakologiczne wsparcie układu oddechowego dziecka.

Jej skuteczność zapewnia poprawę jakości funkcjonowania dzieci i niemowląt oraz zwiększa świadomość oraz kompetencje rodziców, których zaangażowanie w trakcie terapii jest niezastąpione.