Jest to skala obiektywnej oceny noworodka dla potrzeb wsparcia Dziecka. Jest to standaryzowane narzędzie dzięki któremu można stwierdzić lub wykluczyć potrzebę terapii.

Przeprowadzenie testu wymaga obserwacji Dziecka i wypełnienia formularza po czym uzyskuje się wynik, który wskazuje poziom rozwojowy Dziecka. Testem ocenia się Dzieci do 5 miesiąca życia.