DRENAŻ AUTOGENICZNY (AD) jest techniką oczyszczania dróg oddechowych opracowaną przez J. Chevaillier w 1967 r. Drenaż autogeniczny jako innowacyjny sposób kierowania oddechem został opracowany dla pacjentów z astmą, a w późniejszym czasie rozwinięty w mukowiscydozie.

Obecnie z powodzeniem stosuje się go we wszystkich schorzeniach układu oddechowego u:

  • niemowląt (Drenaż opracowany wspólnie z H. Gauchez)
  • dzieci
  • dorosłych.

Drenaż autogeniczny jest oparty na fizjologii i jest dostosowany indywidualnie do każdego Pacjenta.

W połączeniu z DA stosuje się pas do drenażu autogenicznego, który umożliwia stymulację obszarów płuc, które są trudniejsze do wentylowania podczas normalnych oddechów.

Drenaż autogeniczny może być wsparty działaniem aparatu Simeox, który ułatwia usuwanie zalegającej wydzieliny u pacjentów dotkniętych problemami oddechowymi,w których chronicznie gromadzi się trudny do ewakuacji śluz, m.in. mukowiscydoza, dyskineza rzęsek, rozstrzenie oskrzeli, astma, POChP, zwłóknienie płuc.

Oparty na wykorzystaniu właściwości tiksotropowych śluzu aparat, za pomocą odpowiednich sygnałów upłynnia wydzielinę oraz pozwala na jej ewakuację przy pełnym komforcie pacjenta.