NA POCZĄTKU JEST …

oczekiwanie

Oczekując na narodziny dziecka nie myślimy o sytuacjach trudnych, lecz nasze myśli oscylują pomiędzy radością a pozytywnym nastawieniem. Takie uczucia towarzyszą prawidłowemu rozwojowi macierzyństwa.

 

Okres ciąży wprowadza wiele emocji związanych z poczuciem szczęścia i spełnienia. Pojawia się jednak wiele pytań, które stawiamy sobie snując okoliczne plany czy wyobrażając sobie przyszłość.

 

CZASEM ZDARZAJĄ SIĘ…

sytuacje

Istnieje wiele sytuacji, które mogą wpłynąć na zawirowania rozwojowe Dziecka. Część z nich jest stanem przejściowym, który zmienia harmonię rozwoju. Można się ich jednak pozbyć w czasie pierwszych miesięcy życia dziecka.

 

Bywają jednak sytuacje, które doprowadzają do trwałych zmian ograniczających rozwój zgodny z fizjologicznymi etapami. Stan, który w pierwszym momencie wprowadza dużo lęku, może ulec zmianie, jeśli zostanie wprowadzony system wsparcia precyzyjnie dostosowany do dziecka.

JESTEŚMY W STANIE POMÓC

w sposób realny

Prowadzenie terapii powinno nieść za sobą zaplanowane efekty terapeutyczne w krótkich odstępach czasu od 2 do 4 tygodni. Zatem terapia nie musi być częsta, ale dobrze zaplanowana, adekwatnie do problemu funkcjonalnego dziecka.

 

Intensywna terapia neurorozwojowa pod względem częstotliwości terapii to 3 sesje w tygodniu. W przypadku kręczu szyi lub asymetrii u dziecka optymalną częstotliwością jest spotkanie 1-2 razy w tygodniu.

 

Rodzice często spotykają się z sugestią intensywnej terapii ruchowej lub polisensorycznej swojego Dziecka. Terapia nie może jednak polegać na nadmiarze bodźców i forsowaniu młodego, kształtującego się organizmu, który wymaga precyzji działania i czasu na reakcję.

Nie tylko ćwiczenia

Intensywność polega również na wprowadzeniu elementu pielęgnacyjno-zabawowego, który powinien być realizowany przez opiekunów dziecka. Aspekt ten w dużym stopniu uporządkowuje wpływ środowiska na utrwalenie procesu terapeutycznego i w sposób łagodny, zgodny z kompetencjami rodzica wspiera bieżący i dalszy rozwój dziecka.

Więcej o rodzajach terapii

Jak długo można czekać z rozpoczęciem terapii?

Jeżeli uzmysłowimy sobie dynamikę rozwoju dziecka i wyobraźmy sobie, że w czasie pierwszych 12 miesięcy Dziecko przechodzi z pełnej zależności od osób trzecich do samodzielnego chodu i pierwszych wypowiadanych słów, uwidacznia to olbrzymie tempo przemian, które muszą nastąpić aby uzyskać pełnie możliwości rozwoju.

Szybkość reakcji związanej  z rozpoczęciem terapii jest bardzo ważna.

Szybkość reakcji związanej  z rozpoczęciem terapii jest bardzo ważna. Każdy tydzień życia dziecka stanowi o tym, czy dana funkcja / umiejętność zostanie wyuczona / opanowana prawidłowo czy zmiany nieprawidłowe będą dominujące a ich korekcja będzie trudna lub znacznie wydłuży się w czasie.

Wskazania do diagnostyki i terapii noworodków i niemowląt:

Prawidłowo prowadzona rehabilitacja noworodka lub wcześniaka jest w stanie zminimalizować problem lub w pełni go wyeliminować. Gdy potrzebna jest profesjonalna rehabilitacja noworodków, Szczecin i nasze gabinety to najlepszy kierunek – zapraszamy!

 • asymetria u dziecka (ułożeniowa)
 • asymetria czaszki
 • problemy rozwojowe wcześniaków
 • zaburzenia napięcia mięśni (wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe)
 • zaburzenia rozwoju ruchowego
 • schematyczny (powtarzający się) wzorzec ruchowy
 • brak fiksacji wzroku
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • trudności z karmieniem dzieci z problemami neurologicznymi
  dzieci ryzyka (niska punktacja Apgar, ciąża mnoga)

Podczas terapii rodzic:

 • uczy się zabaw z Dzieckiem z uwzględnieniem etapów prawidłowego rozwoju
 • poznaje podstawy pielęgnacji, która wspomaga prawidłowy rozwój dziecka
 • potrafi dobrać zabawki i sprzęty używane codziennie.

Poradnik opieki i pielęgnacji małego dziecka

Poradnik został opracowany na podstawie instruktażu:

“Podstawy Pielęgnacji i Opieki nad Małym Dzieckiem Według Zasad NDT-Bobath”.

Autorzy: Zofia Szwiling i Paweł Zawitkowski
Wydanie II
Instytut Matki i Dziecka oraz Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI
Warszawa 2001-2002

Pobierz