dr n. zdr.
Magdalena Żak

Fizjoterapeutka pediatryczna, terapeutka metody NDT-Bobath Basic i Baby oraz terapii PNF.

Certyfikowana specjalistka autogenicznego drenażu oddechowego oraz metody AFE.

Stosuje skalę rozwojową TIMP oraz metodę kinesiotapingu.

Absolwentka kursu Brazeltona i SI-Ayres.

Z sukcesem propaguje i praktykuje metodę drenażu autogenicznego w schorzeniach oddechowych u dzieci i młodzieży, m.in. w mukowiscydozie.

Współpracuje w tym zakresie bezpośrednio z francuskimi twórcami metody. Regularnie odbywa staże i szkolenia oraz doskonali technikę praktykując w Centrum Kinezyterapii Oddechowej i Funkcjonalnej (CKRF) w Marcq-en-Baroeul we Francji pod okiem MK Hughes Gauchez.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w wyspecjalizowanych ośrodkach klinicznych zarówno we Francji jak i w Polsce, m.in.:

  • Nadmorski Szpital Uniwersytecki w Berck-sur-Mer – praktyka na oddziale neurologicznym.
  • Szpital Renée Sabran w Giens, gdzie od 2009 r. praktykowała terapię drenażu autogenicznego oraz odbywała liczne szkolenia i praktyki na oddziale leczenia mukowiscydozy i rehabilitacji oddechowej;
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Mougins;
  • Praktyka własna w Gabinecie Fizjoterapii we Fréjus specjalizującym się w terapii oddechowej, gdzie doskonaliła swoje umiejętności i zdobywała doświadczenie w zakresie leczenia mukowiscydozy oraz technik drenażowych;
  • Stowarzyszenie „Tęcza” w zakresie wczesnej interwencji dzieci i młodzieży.

W 2005 roku otrzymała tytuł licencjata na kierunku Fizjoterapii na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w 2007 roku tytuł magistra na Wydziale Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

W roku 2022 obroniła rozprawę doktorską, uzyskując tytuł doktora nauk o zdrowiu na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Stale doskonali i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i naukowe. Uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Prowadzi profesjonalne warsztaty z zakresu drenażu oddechowego oraz szkoli rodziców dzieci chorych na mukowiscydozę w zakresie wsparcia oddechowego.

Zagadnienia związane z terapią oddechową są przedmiotem jej szczególnego zainteresowania oraz przedmiotem badań. Dzieli się swoją pasją zawodową z pacjentami, którym pomaga zmagać się z ich codziennością

2002-2005
Studia Licencjackie na Akademii Medycznej we Wrocławiu kierunek: Fizjoterapia

2005-2007
Magisterskie Studia Uzupełniające na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kierunek studiów i specjalność: Fizjoterapiav

2006-2007
Studia Podyplomowe Instruktor Odnowy Biologicznej

2013.04 – obecnie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „TĘCZA” – wczesna interwencja

2012 – 2013
Praktyka własna w Gabinecie Fizjoterapii specjalizującym się w terapii oddechowej metodą AFE we Fréjus (Francja)

2011.01 – 2013.03
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mougins (Francja)

2009.11 – 2010.12
Szpital Renée Sabran w Giens (Francja) – oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej oraz oddział Leczenia Mukowiscydozy u Dzieci i Dorosłych

2008.01 – 2009.04
Nadmorski Szpital (Hôpital Maritime) w Berck-sur-Mer (Francja) – oddział neurologiczny, ortopedyczny, zaburzeń metobiliczych

2012.09.06 – 2012.09.30
2012.08.06 – 2012.08.31
kurs NDT Bobath Basic
instruktor Zofia Szwiling

2011
Konferencja „Terapeutyczne zastosowanie toksyny botulinowej u Dzieci z MPD”, Cannes

2011.09 i 2009.07
kurs PNF Basic
instrurktor Angela Oldenburg

2010.05.07 – 2010.05.08
Kinesiology Taping Basic
instruktor Ireneusz Hałas

2009.07
Skala Oceny Zachowania Noworodka według Brazeltona (NBAS)
instruktor Joanna Hawthorne Amick

2009.06
Szkolenie – Neurorozwojowa diagnoza i terapia Dzieci
M.Matyja

2009.05 – 2009.06
Integracja Sensoryczna (Kurs I stopnia)

2009.03
Kurs – Mobilizacje układu nerwowego wg Butler’a instr. Erika Schifferegger

współpracujemy z