W poszukiwaniu coraz to doskonalszego postępowania z dziećmi Karel i Berta Bobath opracowali sposób usprawniania, dzięki któremu rodzice mogą wpływać na rozwój dziecka i utrwalać proces terapeutyczny poprzez pielęgnację (ubieranie, rozbieranie, karmienie) i zabawę.

Dzięki tej terapii nie zaburza się naturalnego rytmu dziecka i jego rodziny. Usprawnianie polega na odtwarzaniu prawidłowego wzorca ruchu tak, aby wskazać właściwe etapy tworzenia się fizjologicznych sekwencji ruchowych.

Podczas terapii duży nacisk kładzie się na łagodną i miłą atmosferę, aby dziecko oprócz zdobywania nowych niejednokrotnie trudnych umiejętności ruchowych, chętnie uczestniczyło w zajęciach dobrze się przy tym bawiąc.

Podczas doboru sposobu postępowania terapeuci metody Bobath kierują się dogłębną analizą ruchu (diagnostyką funkcjonalną) po to, aby ich działanie było celowe i zgodne z możliwościami Dziecka.

Diagnostyka funkcjonalna jest bardzo cennym narzędziem dla każdego nowonarodzonego Dziecka. Dzięki niej można stwierdzić bądź wykluczyć pewne nieprawidłowości rozwojowe, które będą rzutowały na start życiowy każdego dziecka. Ten sposób postępowania diagnostyczno terapeutycznego skierowany jest do wszystkich dzieci po to, aby wspomóc rozwijanie się nowych umiejętności u dzieci zdrowych, natomiast u dzieci zagrożonych zminimalizować skutki zagrożenia.

Główne nurty myślowe dotyczące terapii pojawiły się w latach 50 zeszłego stulecia podczas trwania epidemii polio. Z tego właśnie powodu i w tych okolicznościach powstała również metoda Bobath, którą opracowali Berta i Karel Bobath analizując dużą grupę Pacjentów z problemami neurologicznymi.

W latach 70 metoda Bobath została zaadoptowana dla Dzieci przez kolejny tandem lekarza i fizjoterapeuty Panie Kong i Quinton. Dzięki nim metoda Bobath zmieniła się w koncepcję NDT-Bobath czyli neurorozwojowe leczenie wg Bobath. Możliwości diagnostyczne pojawiające się w medycynie i nieustanny ich rozwój powodują, że wsparcie dzieci w ujęciu terapeutycznym musi ulegać również zmianie ze względu na większe możliwości rokowania rozwojowego. Wsparcie dzieci wg koncepcji Bobath charakteryzuje się umiejętną oceną możliwości dziecka, która zawiera w sobie analizę strukturalną, biomechaniczną oraz neurorozwojową.