Metoda Prechtla służy ocenie ruchów Dziecka, dzięki której można w sposób nieinwazyjny i stosunkowo szybki ocenić poziom funkcjonowania układu nerwowego.

Metoda Prechtla zapewnia szybki, nieinwazyjny i opłacalny sposób dokonywania wczesnej oceny niemowląt w celu wykrycia wszelkich odchyleń neurologicznych, które mogą prowadzić do porażenia mózgowego i innych deficytów rozwojowych w późniejszym okresie.

Metoda charakteryzuje się wysoką niezawodnością i trafnością.

Istnieje pilna potrzeba niezawodnego sposobu rozpoznawania tych niemowląt, które wymagają leczenia. Równie ważna jest potrzeba dostarczenia rodzicom realistycznej prognozy rozwoju ich dziecka.