TIMP (Test of Infant Motor Performance)

Jest to skala obiektywnej oceny noworodka dla potrzeb wsparcia Dziecka. Jest to standaryzowane narzędzie dzięki któremu można stwierdzić lub wykluczyć potrzebę terapii.

Przeprowadzenie testu wymaga obserwacji Dziecka i wypełnienia formularza po czym uzyskuje się wynik, który wskazuje poziom rozwojowy Dziecka. Testem ocenia się Dzieci do 5 miesiąca życia.