Oczekiwanie

Oczekując na narodziny dziecka nie myślimy o sytuacjach trudnych, lecz nasze myśli oscylują pomiędzy radością a pozytywnym nastawieniem. Takie uczucia towarzyszą prawidłowemu rozwojowi macierzyństwa.

Okres ciąży wprowadza wiele emocji  związanych  z poczuciem szczęścia i spełnienia. Pojawia się jednak wiele pytań, które stawiamy sobie snując okoliczne plany czy wyobrażając sobie przyszłość.

slide1

Czasem zdarzają się sytuacje…

slide2

Istnieje wiele sytuacji, które mogą wpłynąć na zawirowania rozwojowe Dziecka. Część z nich jest stanem przejściowym, który zmienia harmonię rozwoju.  Można się ich jednak pozbyć w czasie pierwszych miesięcy życia Dziecka.

Bywają jednak sytuacje, które doprowadzają do trwałych zmian ograniczających rozwój zgodny z fizjologicznymi etapami.  Stan, który w pierwszym momencie wprowadza dużo lęku, może ulec zmianie, jeśli zostanie wprowadzony system wsparcia precyzyjnie dostosowany do Dziecka.

Jesteśmy w stanie pomóc w sposób realny

Prowadzenie terapii powinno nieść za sobą zaplanowane efekty terapeutyczne w krótkich odstępach czasu od 2 do 4 tygodni. Zatem terapia nie musi być częsta, ale dobrze zaplanowana, adekwatnie do problemu funkcjonalnego Dziecka.  Intensywna terapia neurorozwojowa pod względem częstotliwości terapii to 3 sesje w tygodniu. W przypadku kręczu szyi lub asymetrii  u dziecka optymalną częstotliwością jest spotkanie 1-2 razy w tygodniu.

Rodzice często spotykają się z sugestią intensywnej terapii ruchowej lub polisensorycznej swojego Dziecka. Terapia nie może jednak polegać na nadmiarze bodźców i forsowaniu młodego, kształtującego się organizmu, który wymaga precyzji działania i czasu na reakcję.

slide3

Intensywność polega również na wprowadzeniu elementu pielęgnacyjno-zabawowego, który powinien być realizowany przez opiekunów Dziecka. Aspekt ten w dużym stopniu uporządkowuje wpływ środowiska na utrwalenie procesu terapeutycznego i w sposób łagodny, zgodny z kompetencjami Rodzica wspiera bieżący i dalszy rozwój Dziecka.

Jak długo można czekać z rozpoczęciem terapii?

Jeżeli uzmysłowimy sobie dynamikę rozwoju dziecka i wyobraźmy sobie, że w czasie pierwszych 12 miesięcy Dziecko przechodzi z pełnej zależności od osób trzecich do samodzielnego chodu i pierwszych wypowiadanych słów, uwidacznia to olbrzymie tempo przemian, które muszą nastąpić aby uzyskać pełnie możliwości rozwoju.

Szybkość reakcji związanej  z rozpoczęciem terapii jest bardzo ważna. Każdy tydzień życia dziecka stanowi o tym, czy dana funkcja/umiejętność zostanie wyuczona/opanowana prawidłowo czy zmiany nieprawidłowe będą dominujące a ich korekcja będzie trudna lub znacznie wydłuży się w czasie.

Wskazania do diagnostyki i terapii noworodków i niemowląt:

Prawidłowo prowadzona rehabilitacja noworodka lub wcześniaka jest w stanie zminimalizować problem lub w pełni go wyeliminować. Gdy potrzebna jest profesjonalna rehabilitacja noworodków, Szczecin i nasze gabinety to najlepszy kierunek – zapraszamy!

 • asymetria u dziecka (ułożeniowa)
 • asymetria czaszki
 • problemy rozwojowe wcześniaków
 • zaburzenia napięcia mięśni (wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe)
 • zaburzenia rozwoju ruchowego
 • schematyczny (powtarzający się) wzorzec ruchowy
 • brak fiksacji wzroku
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • trudności z karmieniem dzieci z problemami neurologicznymi
 • dzieci ryzyka (niska punktacja Apgar, ciąża mnoga)

Podczas terapii rodzic:

 • uczy się zabaw z Dzieckiem z uwzględnieniem etapów prawidłowego rozwoju
 • poznaje podstawy pielęgnacji, która wspomaga prawidłowy rozwój dziecka
 • potrafi dobrać zabawki i sprzęty używane codziennie.
Pobierz

Poradnik opieki i pielęgnacji małego dziecka

Poradnik został opracowany na podstawie instruktażu:
“Podstawy Pielęgnacji i Opieki nad Małym Dzieckiem Według Zasad NDT-Bobath”.
Autorzy: Zofia Szwiling i Paweł Zawitkowski
Wydanie II
Instytut Matki i Dziecka oraz Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI
Warszawa 2001-2002

Pobierz