Metoda Prechtla

Metoda Prechtla służy ocenie ruchów Dziecka, dzięki której można w sposób nieinwazyjny i stosunkowo szybki ocenić poziom funkcjonowania układu nerwowego.
Więcej na:

http://www.general-movements-trust.info