dr Magdalena Żak

Fizjoterapeutka pediatryczna, terapeutka metody NDT-Bobath Basic i Baby oraz terapii PNF.

Certyfikowana specjalistka autogenicznego drenażu oddechowego oraz metody AFE.

Stosuje skalę rozwojową TIMP oraz metodę kinesiotapingu.

Absolwentka kursu Brazeltona i SI-Ayres.

Z sukcesem propaguje i praktykuje metodę drenażu autogenicznego w schorzeniach oddechowych u dzieci i młodzieży, m.in. w mukowiscydozie.

Współpracuje w tym zakresie bezpośrednio z francuskimi twórcami metody. Regularnie odbywa staże i szkolenia oraz doskonali technikę praktykując w Centrum Kinezyterapii Oddechowej i Funkcjonalnej (CKRF) w Marcq-en-Baroeul we Francji pod okiem MK Hughes Gauchez.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w wyspecjalizowanych ośrodkach klinicznych zarówno we Francji jak i w Polsce, m.in.:

– Nadmorski Szpital Uniwersytecki w Berck-sur-Mer – praktyka na oddziale neurologicznym.

– Szpital Renée Sabran w Giens, gdzie od 2009 r. praktykowała terapię drenażu autogenicznego oraz odbywała liczne szkolenia i praktyki na oddziale leczenia mukowiscydozy i rehabilitacji oddechowej;

– Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Mougins;

– Praktyka własna w Gabinecie Fizjoterapii we Fréjus specjalizującym się w terapii oddechowej, gdzie doskonaliła swoje umiejętności i zdobywała doświadczenie w zakresie leczenia mukowiscydozy oraz technik drenażowych;

– Stowarzyszenie „Tęcza” w zakresie wczesnej interwencji dzieci i młodzieży.

W 2005 roku otrzymała tytuł licencjata na kierunku Fizjoterapii na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w 2007 roku tytuł magistra na Wydziale Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

W roku 2022 obroniła rozprawę doktorską, uzyskując tytuł doktora nauk o zdrowiu na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Stale doskonali i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i naukowe. Uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Prowadzi profesjonalne warsztaty z zakresu drenażu oddechowego oraz szkoli rodziców dzieci chorych na mukowiscydozę w zakresie wsparcia oddechowego.

Zagadnienia związane z terapią oddechową są przedmiotem jej szczególnego zainteresowania oraz przedmiotem badań. Dzieli się swoją pasją zawodową z pacjentami, którym pomaga zmagać się z ich codziennością.

Doświadczenie

kliknij

Zapraszam do zapoznania się z naszymi poradami

kliknij

Współpracujemy