Cennik

Konsultacja 150 zł
Terapia NDT-Bobath 80/100 zł
Terapia oddechowa 60 zł
Konsultacje dla fizjoterapeutów
umawiane indywidualnie
Konsultacje/Szkolenia dla ośrodków terapeutycznych
umawiane indywidualnie